Sayıştay Başkanlığı yüksek maaş ile sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Sayıştay Başkanlığı yüksek maaş ile sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Sayıştay Başkanlığı, yüksek maaş ile 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Peki 2021 Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Ankara'da istihdam edilecek personeller için bazı başvuru şartları da belirlendi.

Peki Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuruv şartları nelerdir? İşte, 2021 Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli istihdamının ayrıntıları...

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilgili belgelerle 25 Kasım 2021 tarihinden 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar Başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

Başvurusu değerlendirilen bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, "www.sayistay.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Sayıştay Başkanlığı yüksek maaş ile sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 #1

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının aşağıdaki tabloda her bir grup ve pozisyon için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılmayacaktır.

2021 İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayıştay Başkanlığı yüksek maaş ile sözleşmeli personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 #2

Bu haber yoruma kapalıdır.