Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden 9 deniz trafik operatörü alacak. Peki Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte başvuru tarihleri ve şartları...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, sınavla 9 deniz trafik operatörü alımı yapacağını duyurdu.

Kurum tarafından yayınlanan ilanda başvuru tarihi, şartları ve düzenlenecek mülakata ilişkin bilgilere yer verildi.

İlanın yayınlanmasıyla birlikte ilgili adaylar, Kıyı Emniyeti deniz trafik operatörü alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR deniz trafik oparetörü başvuru şartları...

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, 27 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Türkiye İş Kurumu, konuya ilişkin ilanında, gerekli şartları taşıyan adayların ilanın yayımından (bugünden) itibaren 5 gün içinde başvuruların yapılabileceğini aktardı.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kıyı Emniyeti 9 deniz trafik operatörü alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021 #1

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvuru şartları şu şekilde,

Türk vatandaşı olmak

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak

Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak

Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilir.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu haber yoruma kapalıdır.