Dünyada sera gazı salınımı, 800 bin yıldır kaydedilen en yüksek seviyede