Aşiret düğününde damat, paraları taşımakta zorlandı