Ankara'da fabrika işçileri 8 ton şeker pancarıyla Atatürk silüeti oluşturdu