5 maddede ateizm ve deizm arasındaki fark

5 maddede ateizm ve deizm arasındaki fark

Türkiye'de artışa geçtiği konuşulan ateizm ve deizm nedir ne değildir merak ediliyor. En büyük soru işareti ise, aralarındaki farkların neler olduğu...

Türkiye'de özellikle genç kesimler arasında yaygınlaştığı iddia edilen ateizm ve deizm hakkındaki bilgiler gündemde.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın öğretilmesinin ve irşat faaliyetlerinin önemine değinerek, deizm ve ateizm pompalayan örgütlere karşı uyarıda bulundu.

Deist nedir, kime denir? Ateizm nedir, kimlere ateist denir? İkisi arasındaki fark nedir? gibi sorulara yıllardır yanıt aranıyor.

ATEİZM NEDİR, ATEİST KİMDİR?

Ateizm bir yaratıcı fikrine ihtiyaç duymamaktır. 'Tanrı tanımazlık' veya 'tanrıyı inkar etme' olarak yapılan tanımlar ateizmin doğru tanımları değildir.

Bir olguyu tanımamak veya inkar etmek için önce o olgunun olabileceği veya olduğu varsayılmalıdır. Bu nedenle 'tanrı olgusunun tanınmadığı veya inkar edildiği' fikri ateistler arasında kabul görmez.

Dinlerin varlığı, dinlerin tanımının ne olduğu, dinlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. Ateizm, her tür metafiziği reddettiği için, kendini metafizik ögeler üzerinden temellendiren dinlerin metafizik boyutlarını da reddeder.

DEİZM NEDİR, KİME DEİST DENİR?

İnançsızlığın en hafif seviyesi olan 'deizm' bir tanrının varlığına ve bir yaratıcı fikrine inanmak ancak bu tanrının semavi dinlerin tanrılarından veya mitolojik başka dinlerdeki tanrılardan farklı olduğunu düşünmektir.

Her deistin aklındaki tanrı kavramı ve modeli farklı olabilir.

Deistler var olan tüm inançların iddialarından farklı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şekilde yaşamın bir yaratıcı eliyle ortaya çıkmış olduğunu ancak bunun nasıl ve ne amaçla olduğunun asla bilinemeyeceğini düşünürler.

DEİZM VE ATEİZM ARASINDAKİ FARKLAR

  1. Deizm tanrı vardır fakat din ve benzeri oluşumlar insan ürünüdür, tanrı kitap göndermez derken, ateizm ise tanrı yoktur der.

  2. Deizm fikrini savunan kişiler Ateizm'i reddeder. Fakat Deizm savunucuları birçokları tarafından Ateist olarak düşünülür.

  3. Deistler insanoğlunun tanrının varlığını vahiy ve mucize ile değil doğayı gözlemleyerek ve sebeplendirerek bulabileceğini söyler. Ateizm ise tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları reddeden ve her gerçekliği akıl yoluyla açıklamayı kabul eden bir felsefi düşünce akımıdır.

  4. Deistlerin tanrının varlığına kanıt olarak sundukları en büyük argüman olan 'nedensellik' yani hiç bir şeyin nedensiz olarak olamayacağıdır.

  5. Ateizm en kısa tabiriyle tanrıya inanmamaktır, deizim tek tanrıcılıktır.

ÜLKELERE GÖRE ATEİSTLİK ORANI

Günümüzde, dünya nüfusunun % 2,3’ü kendini ateist, %11,9’u dinlere inanmayan olarak tanımlamaktadır. Bu oran Rusya’da %48’in üzerine çıkmakta, Japonya’da ise %64 ila %65 arasında seyretmektedir. Avrupa Birliğinde oran, %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında değişkenlik göstermektedir. 2006 yılı istatistiklerine göre ise Türkiye’de ise bu oran %2,5-%3 arasındadır.

5 maddede ateizm ve deizm arasındaki fark #1

Bu haber yoruma kapalıdır.