Temiz enerji için yıllık 4,4 trilyon dolar gerekiyor

Temiz enerji için yıllık 4,4 trilyon dolar gerekiyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 2021-2050 yıllarında yapılması gereken temiz enerji yatırımlarının yıllık bazda 4,4 trilyon dolar olması öngörülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçen kısıtlamalar, küresel karbon emisyonlarını da düşürdü. Ancak bunun devam edebilmesi için sürdürülebilir iklim politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 ila 2 dereceyle sınırlandırma hedefi kapsamında her yıl yaklaşık 2 milyar ton emisyon azaltımına ihtiyaç duyuluyor.

HEDEF: TEMİZ ENERJİ

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2050'ye kadar ülkelerin ekonomilerini net sıfır emisyon hedeflerine dayalı bir sisteme dönüştürmeleri beklenirken, iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden olan fosil kaynaklı enerji sistemlerinin temiz kaynaklara yönelmesi bu hedefin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Temiz enerji için yıllık 4,4 trilyon dolar gerekiyor #1

YILDA 4,4 TRİLYON DOLAR YATIRIM ŞART

2021-2050 yıllarını kapsayan dönemde, her yıl enerji yatırımlarının 4,4 trilyon dolara ulaşması beklenirken, en fazla yatırımın yüzde 34'le enerji verimliliği alanında olması öngörülüyor.

Böylelikle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması amacıyla, 2021-2050 yıllarında yapılması gereken temiz enerji yatırımları 131 trilyon dolar olarak hesaplanıyor.

İSTİHDAM 3 KAT DAHA FAZLA

Enerji teknolojilerine yapılan yatırımların her 1 milyon dolar karşılığında sağladığı istihdam imkanının, fosil kaynak alanlarına olan yatırımlara göre üç kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Enerji dönüşümünde en fazla istihdam yaratması beklenen alanların başında yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi, enerji şebekesi sistem esnekliği ve enerji verimliliği gibi alanlar yer alıyor.

Bu sektörlerde, 2021-2023 döneminde yıllık temiz enerji yatırımlarının 2 trilyon dolar seviyesinde olması beklenirken, 2023'e kadar mevcut istihdama 5,49 milyon istihdam kapasitesi ekleneceği tahmin ediliyor.

temiz enerji