Rocket Lab, uzayda roketini ve uydularını kaybetti