Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak