İkinci el teknolojik ürünler firmadan satılacak

İkinci el teknolojik ürünler firmadan satılacak

Kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyette bulunmak isteyen 3 firma, 'yenileme merkezi' olarak yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı 'yenilenmiş ürün' olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik'in 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiği belirtildi. Yönetmelik hükümleri uyarınca yenileme işlemlerini yapma ve yenilenmiş ürünü piyasaya arz etme faaliyetlerinin sadece bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezlerince yapılabildiği hatırlatıldı.

"3 FİRMA YENİLEME MERKEZİ OLARAK YETKİLENDİRİLDİ"

Yasal düzenlemenin amacının; kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli, garantili şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; 'yenileme merkezi' olarak faaliyette bulunmak isteyen firmalar öncelikle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmekte ve ardından 'Yenileme Yetki Belgesi' almak üzere bakanlığımıza başvuruda bulunmaktadır. Başvuruları değerlendirilen ve yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara bakanlığımızca yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilmektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler bakanlığımız internet sitesinde yer alan 'https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar' adresli sayfada yayınlanmaktadır. Şu ana kadar bakanlığımıza ulaşan 3 firma başvurusu değerlendirilmiş ve başvuruları uygun görülen bu firmalar 'yenileme merkezi' olarak yetkilendirilmiştir" denildi.

İkinci el teknolojik ürünler firmadan satılacak #1

"AYKIRILIK TESPİT EDİLENLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK"

Elektronik ticaret platformlarında yetkisiz olarak 'yenilenmiş ürün' satışları yapıldığı ve satışların gerek 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'e gerekse 'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiği belirtilerek, "Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir" denildi.