Dünyada 1994'ten bu yana 28 trilyon ton buzul eridi