Curiosity, Mars yüzeyinden Dünya ve Venüs'ü fotoğrafladı