Bilim insanları, dengede duran kayalardan deprem tahmini yapacak