Apple zor durumda: iPhone 13 talepleri karşılanamıyor