Cilalı Taş Devri'ne ait ibadet eşyaları kalıntıları