İngiltere'de vakaların yüzde 86'sında belirti görülmedi

İngiltere'de vakaların yüzde 86'sında belirti görülmedi

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaların yüzde 86'sının belirti göstermediği ortaya çıktı.

İngiltere'de vakaların yüzde 86'sında belirti görülmedi

İngiltere’de sokağa çıkma kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde, 36 bin 61 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonucu açıklandı.

POZİTİF ÇIKANLARIN ÇOĞUNDA BELİRTİ YOK

26 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda'da yapılan testlerden 115'inin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi göstermeyen asemptomatik vakaların pozitif sonuçlarda büyük çoğunluğu oluşturduğu tespit edildi.

İngiltere de vakaların yüzde 86 sında belirti görülmedi #1

BELİRTİ GÖSTEREN 142 KİŞİ NEGATİF ÇIKTI

Araştırmaya göre test sonucu pozitif çıkan kişilerden sadece 16'sı testin yapıldığı gün semptom gösterirken geriye kalan 99 kişide hiçbir semptom gözlenmedi. Testin yapıldığı gün belirti gösteren 142 kişinin testinin negatif çıktığı da not edildi.

İngiltere de vakaların yüzde 86 sında belirti görülmedi #2

"TEST STRATEJİLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ"

İngiltere'de sadece koronavirüs semptomları gösteren, geçmeyen öksürük, ateş ya da tat ve koku kaybı bulunan kişiler test yaptırmaya teşvik ediliyor, pozitif vakalarla temaslı kişiler ilk etapta evlerinde karantinaya gönderiliyor. Araştırma sonuçları, şu an uygulanan test politikasının pozitif vakaların büyük çoğunluğunun tespit edilememesi riskini beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Londra Üniversitesinden salgın hastalık uzmanı Irene Petersen, "Test sonucu pozitif çıkan bu kadar çok insanın test günü semptom göstermemiş olması, gelecekteki test stratejilerinde değişiklik gerektiriyor" dedi.

Petersen, sonuç olarak virüsün sessizce yayılmasını ve yeni salgın dalgalarını önlemek için testlerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, diğer ülkelerde yapılan benzer araştırmalardan farklı sonuçlar çıktığını da not etti. Asemptomatik vakaların toplam pozitif vakalara oranının Çin'deki bir araştırmada yüzde 5, İzlanda'daki bir araştırmada yüzde 43 çıktığını belirten bilim insanları, araştırmalarda kullanılan örneklemlerin farklı sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.