Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları listesi 2021

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları listesi 2021

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde bulunan aşı personellerine 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Peki 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları hangileridir? İşte sağlık kuruluşları listesi...

Sağlık Bakanlığı korona virüs aşılamasında büyük bir gayret gösteren aşı odası görevlilerine ek ödeme yapılmasına karar verdi.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Peki İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri nedir? 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri hangileri? İşte, 1. 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşları...

SAĞLIK KURULUŞLARI BASAMAK LİSTESİ 2021

SGK sağlık hizmeti sunucularını sınıflandırırken sağlık kuruluşları ve sağlık kurumları olarak ikiye ayırmaktadır.

Sağlık kuruluşları birinci basamak sağlık kuruluşlarını ifade ederken, sağlık kurumları ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları anlamına gelmektedir.

Buna göre; birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları olmak üzere toplam 3 basamak sağlık kurum ve kuruluşu vardır.

Hem 30.5.2003 tarihli Tebliğ, hem Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 05.06.2003 tarihli Genelge hem de yine Sağlık Bakanlığınca 15.8.2003 tarihinde yayımlanan Genelgeye göre,

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları listesi 2021 #1

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI

 • Resmi kurum tabiplikleri,
 • Sağlık ocağı,
 • Verem savaş dispanseri,
 • Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi,
 • Sağlık merkezi,
 • SSK sağlık istasyonu ve dispanseri anlaşılır.

 

BİRİNCİ BASAMAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler anlaşılacaktır.

Hekimlerin, mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları muayenehaneler bu kapsam dışındadır.

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI

 • Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet Hastaneleri,
 • Özel Dal Hastaneleri,
 • SSK Hastaneleri ve
 • Diğer resmi kurum hastaneleri anlaşılır.

İKİNCİ BASAMAK ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri anlaşılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile
 • Üniversite hastaneleri anlaşılacaktır.
Bu haber yoruma kapalıdır.