Soner Yalçın: Erdo­ğan gitsin diye devleti çö­kertmeyin