CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi

CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi

CHP'nin Eğitim Çalıştayı'nda, Köy Enstitülerinin 21'inci yüzyıla uygun bir modellemeyle yeniden hayata geçirilmesi önerisi konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, 22 Ocak 2016'da vefat eden CHP Milletvekili Kamer Genç'i rahmetle anarak başladı.

"PARASIZ VE NİTELİKLİ EĞİTİMDEN VAZGEÇİLDİ"

Eğitimin sorunlarını 18 Ocak'ta "CHP Eğitim Çalıştayı"nda masaya yatırdıklarını anımsatan Kaya, çalıştay konularını kitapçık haline getirerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sunacaklarını kaydetti. Çalıştayın sonuç bildirgesini paylaşan Kaya, parasız ve nitelikli eğitim hedefinden vazgeçildiğini, devlet okullarını güçsüzleştirici politikaların yürütüldüğünü ileri sürdü.

"EĞİTİM PROGRAMLARINA İDEOLOJİK MÜDAHALE YAPILIYOR"

Kaya, "Bütçeden eğitime ayrılan pay yıllar itibarıyla sürekli azalmış, ailelerin eğitim harcamaları ise artmıştır. Devlet okullarında ise kamusallık ilkesi egemen olmaktan çıkartılmıştır. Eğitim programlarına yönelik ideolojik müdahale çağdaş ve bilimsel eğitimi ortadan kaldıracak düzeye gelmiştir. Nitekim uluslararası standart sınavlarına da yansıdığı biçimiyle öğrenci başarısı düşmüş, eğitimdeki nitelik kaybı açıkça ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

CHP, Köy Enstitülerinin tekrar kurulmasını istedi  #1

"CHP, ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Eğitimi konuşmanın ülkenin geleceğini, çocukların ve gençlerin umutlarını, toplumun bekasını ve refahını konuşmak olduğunu belirten Kaya, CHP'nin eğitimin daha ileriye taşınmasında üzerine düşeni yapma görevi bulunduğunu kaydetti. Çalıştaya üniversite öğretim üyeleri, eğitim uzmanları, sendikalar, öğretmenler ve alanın paydaşlarının katıldığını anlatan Kaya, Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkililerinin davet edildiklerini ancak çalıştaya katılmadıklarını ifade etti.

"4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞSİN"

Türkiye'de eğitim sisteminin sorunlar yumağına dönüştüğünü savunan Kaya, "Tüm vatandaşlarımıza eşit, parasız, nitelikli eğitimi sağlamak kamunun birincil görevidir." dedi. Kaya, 4+4+4 düzenlemesinden vazgeçilmesini, kesintisiz ve zorunlu temel eğitim uygulamasına geri dönülmesini istediklerini dile getirdi. Zorunlu temel eğitimin ortak bir müfredata dayalı olması gereğine işaret eden Yıldırım Kaya, "Ortaokul ve lise çağ nüfusu öğrencilerinin açık öğretime geçişi yasal olarak ortadan kaldırılmalı, çağ nüfusu öğrencilerinin tamamı örgün eğitim sistemi tarafından kapsanmalıdır." diye konuştu.

"DERS KİTAPLARI YENİDEN YAZILSIN"

Okula gitme çağına gelen ve devam edemeyen öğrenci oranın yüzde 10'u geçtiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi için her türlü vakıf, cemaat ve ticari işletmenin okullara girişi ve eğitime müdahalesi engellenmelidir. Yokluklar ve imkansızlıklar içindeki bir coğrafyadan halkevleri ve köy enstitüleri gibi mucizeleri yaratmış olan tarihimizden ilham alarak yeni eğitim olanakları yaratacağız. Cumhuriyetle birlikte eğitim alanında yapılan devrimlerin devamı, Finlandiya'nın da örnek aldığı Köy Enstitüleri modelimizin üzerinde yükselecek. Ders kitapları bilimsel bir anlayışla yeniden yazılmalı ve cinsiyet ayrımcı ögelerden ayrılmalıdır. Bu konuda iktidar partisinin yaptıklarını yakından takip ediyoruz. Yanlışlarına asla izin vermeyeceğiz."

"ÖĞRETMEN MESLEK KANUNU BİR AN ÖNCE ÇIKARILSIN"

Öğretmen yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılması, öğretmene dönüştürücü ve önder rolünün kazandırılması gerektiğini dile getiren Kaya, Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını istedi.

6 BAŞLIKTA EĞİTİM

Kaya, çalıştayda "eğitim hakkı ve eğitime erişim sorunları", "laik ve bilimsel eğitim", "eğitimde ticarileştirme ve kamusal eğitim", "öğretmen yetiştirme politikaları ve öğretmen sorunları", "eğitimde teknoloji kullanımında yeni yaklaşımlar ve mevcut sorunlar" ile "yükseköğretim politikaları ve sorunları"nın masaya yatırıldığını belirtti.

"FİNLANDİYA'NIN EĞİTİM SİSTEMİ KÖY ENSTİTÜLERİNDEN ÖRNEK ALINARAK HAYATA GEÇİRİLDİ"

Yıldırım Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köy Enstitülerinin, günümüze, 21'inci yüzyılın Türkiye'sine ve dünyasındaki gelişmelere uygun bir modellemeyle yeniden hayata geçirilmesi önerisi de çalıştayda konuşuldu. Biz öğretmen yetiştirme politikasının tepeden tırnağa yeniden değiştirilmesini savunuyoruz. Eğitim-öğretim ilişkilerini kurabildiğimiz yer Köy Enstitüleri modelidir. Türkiye'nin buna ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Finlandiya'nın eğitim sistemi de Köy Enstitülerinden örnek alınarak hayata geçirildi."