Ertuğrul Bey düşmana dirayet göstermeyenleri azletti