Emel Müftüoğlu ve Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'e gitti