Mısır basını, Mostafa Mohamed'in sözleşmesini paylaştı