4 büyüklerin toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı