TBF paylaştı: Abdi İpekçi'nin temelleri üzerinde yükselen Basketbol Gelişim Merkezi