Tekanil Özderyol'dan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar

Tekanil Özderyol'dan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar

Tekanil Özderyol'un Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar çalışmasının 2. baskısı yapıldı.

Tekanil Özderyol'dan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar

Tekanil Özderyol'un 2006'da ilk baskısı yapılan ikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar çalışması güncellendi.

Teorik alanda yapılan tartışmalardan uzak kalarak daha çok uygulamacıların telif suçları alanında karşılaşabilecekleri sorunlara ışık tutulmaya çalışılma yeni baskısıyla raflardaki yerini aldı.

EN FAZLA YAŞANAN GÜNCEL ÖRNEKLER

Uzun yıllardır Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev alan yazar, uyuşmazlıklarda karşılaştığı olayları göz önüne alarak uygulamada en fazla ortaya çıkan güncel konuları ele aldı

Yazar, konuların incelenmesi esnasından her konuyla ilgili kısımda bu hususta verilen emsal içtihatlara özet olarak yer verdiği eserinde aynı konuda verilen ve birbirini tekrar eden içtihatlara yer verilmeyerek, gereksiz sayfa fazlalığı ile okuyucuyu yormuyor.

Tekanil Özderyol dan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Düzenlenen Suçlar #1