Sorgulamayı kurgulayan, çağımızın önemli eseri: Tatar Çölü