Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay'ın ölüm yıldönümü

Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay'ın ölüm yıldönümü

Cumhuriyet dönemi edebiyatının en üretken ve en sivri yazarları arasında yer alan Refik Halit Karay'ın bugün 57'inci ölüm yıldönümü...

Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay'ın ölüm yıldönümü

Karay, toplumcu gerçekçi yazarlardandır ve ve eserlerini de bu bağlamda yazdı. Memleket Hikayeleri kitabı da bu özellikleri taşımaktadır. Geniş ününü mizah ve siyasal yergi yazılarıyla sağlayan Refik Halit'in mizah yazıları gibi hikâyeleri de edebiyatımızın bu alanında bir aşama olmuştur.

O zamana kadar İstanbul sınırları dışına çıkamayan Türk hikâyesini Anadoluya yöneltmekle hikâyeciliğimize yeni bir ufuk açmış, yeni bir soluk getirmiştir.

Refik Halit'in anlattığı olaylar bütünüyle yaşadığı dönemin olaylarıdır. Memleket Hikâyeleri ile Gurbet Hikâyelerinde canlandırılan kişilerin çoğu adeta canlıdır.

Bütün bu yönleriyle Halide Edip, onun yalnız Türk edebiyatının değil, Rus ve Amerikan edebiyatlarından sonra, hikâyecilikte cihan ölçüsünde ön planda bir yer işgal edebilecek bir hikâyecimiz olduğunu belirtir.

Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay ın ölüm yıldönümü  #1

"Karay" soyadı

Refik Halit Karay, 57 sene önce hayatını kaybetti...

Cumhuriyet dönemi aydınlarından ve yazarlarından olan Refik Halit Karay, Mustafa Kemal Atatürk'le olan sürtüşmesiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra yurda döndü. Yurda döndüğünd epek çok reform ve inkılapların yapıldığı gördü. Bu inkılaplardan biri de soyadı kanunuydu. Refik Halit de "Karay" soyadını aldı.

Türk öykülüğüne ve debiyatına babbaşka bir boyut kazandıran Refik Halit'in dili de bir o kadar sade ve durudur. Tertemiz bir Türkçeyle kitaplaırnı kaleme alan yazarın en önemli eseri ise hiç kuşkusuz Memleket Hikayeleri adlı kitabıdır.

Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay ın ölüm yıldönümü  #2

Sayfa: 276

İnsanın fotoğrafını çekmek

Bu kitabında Anadolu insanının portresini çizen Halit Refik, Cumhuriyet dönemi yazarlarının önde gelenidir desek yeridir. 14 Mart 1888’de İstanbul Beylerbeyi’nde doğdu.

Babası maliye başveznedarı ve Bank-i Osmânî-yi Şâhâne nâzırı, Mevlevî tarikatına mensup Mudurnulu Mehmed Hâlid Bey, annesi Kırım Giray hanları sülâlesinden gelen Nefise Ruhsar Hanım’dır.

Sürgünde bir hayat

Galatasaray Sultanisi'nde ve Hukuk Mektebi 'nde okudu. Maliye Nezaretinde memur olarak çalıştı. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra gazetecilik ile uğraşmaya başladı; Tercüman-ı Hakikat gazetesinde mütercimlik ve muhabirlik yaptı.

Yazıları yüzünden ilk önce Sinop'a daha sonra Çorum, Ankara ve Bilecik'e sürgün olarak gönderildi. İstanbul'a dönünce bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı. PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Bu sırada Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na üye oldu ve İstiklal Savaşı aleyhine yazdığı yazılarından ötürü vatan hainliği suçuyla yüzellilikler listesine girerek Beyrut ve Halep'te sürgün hayatı yaşadı.

Öykücülüğe yeni bir soluk getiren Refik Halit Karay ın ölüm yıldönümü  #3

Atatürk'ten af diledi...

Atatürk'e yazdığı şiir ve mektuplarla 150'likler listesindekilerin affedilmesinde çok büyük rol oynadı. Af kanunu ile yurda döndü, daha önceden çıkardığı Aydede adlı mizah dergisini tekrar yayınladı. Türk Edebiyatı'nda ilk defa Anadolu'yu tanıtan eserleri ile ismini duyurmuş, yergi ve mizah türündeki yazıları ile de ün yapmıştır.

Refik Halit öldü

Gözleme dayanan eserlerinde, tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak, sade, akıcı dili, güçlü tekniği ile 20. yüzyıl romancıları arasında seçkin bir yere sahip olmuştur.

İstanbul'u bütün renk ve çizgileriyle yansıtarak Türkçeyi ustalıkla kullanan Refik Halit, Türk edebiyatına birçok eser kazandırdı. 18 Temmuz 1965'te İstanbul'da yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
Hafsanur Sancaktutan, mastürbasyon sahnesiyle ilgili konuştu
Hafsanur Sancaktutan, mastürbasyon sahnesiyle ilgili konuştu
426 YORUM
Magazin
Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı
Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırrı
299 YORUM
Magazin
Aleyna Kalaycıoğlu: Denize çıplak girdim
Aleyna Kalaycıoğlu: Denize çıplak girdim
151 YORUM
Magazin
Erken emeklilik ile hayatı yakalayın!
ADVERTORIAL
Coin Haber
Optimar'ın anketine göre ittifaklarda son durum
Optimar'ın anketine göre ittifaklarda son durum
454 YORUM
Gündem