Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana

Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana

Büyük yazar Kemal Tahir, romanında Türkmenlerin yeni yerler fethederek Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu destansı bir dille anlatıyor. Devlet Ana, Kemal Tahir'in önemli romanları arasında yer alıyor.

Kemal Tahir'in Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana

Edebiyatımızın güçlü ve usta kalemi, derin entelektüel birikimli Kemal Tahir’in belki de en önemli romanıdır Devlet Ana.

Tahir’in geniş bir fikriyat çerçevesinde kaleme aldığı romanı Anadolu uygarlığının yeniden dirilişini ve yükselişini müthiş edebi tatla okurlara sunuyor. İlk olarak 1967 yılında yayımlanan bu dev roman, yazarına bir sene sonra Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü kazandırdı.

Kemal Tahir’in ustalık eserlerinden sayılan Devlet Ana, söğüt kasabasına yerleşen küçük bir göçebe aşireti durumunda olan Türkmenlerin etrafındaki düşmanlarla olan mücadelesini tarihi perspektifle sunuyor.

Kemal Tahir in Osmanlı Devleti nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana #1

KEMAL TAHİR'İN VERİMLİ YILLARI

Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarının başında gelen Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı Tahir, İstanbul’da 1910 yılında doğdu. Edebiyatla tanışmadan önce çeşitli işlerde çalışan yazar, bir dönem gazetecilik yaptı.

Nazım Hikmet ile on beş yıl hapse mahkûm edildi. Hapis süresi boyunca farklı cezaevlerinde kalan usta kalem, 1950’de çıkan genel bir afla tahliye oldu.

Kemal Tahir, cezaevinden çıktıktan sonra edebiyata yoğunlaştı ve en iyi eserlerini 1955 ve sonrasını izleyen yıllarda yazmaya başladı. Bu dönem yazar için en verimli yıllar oldu. Kemal Tahir, sadece edebiyatımıza kazandırdığı eserlerle değil, aynı zamanda tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi, zenginleştirdi.

Kemal Tahir in Osmanlı Devleti nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana #2

Kemal Tahir

YENİ BİR DEVLETİN TEMELLERİ

Kemal Tahir, romanında geniş bir tarih yelpazesiyle kitapseverleri asılar öncesine götürüyor. 13. yüzyılın başları ve 14. yüzyılın sonlarındaki dönemde cereyan eden kitap, edebiyatla harmanlanan büyük tarihi eserdir. Türkmenlerin Anadolu’ya gelip burayı yurt etmek istemeleri Bizans İmparatorluğu için elbette tehlike arz ediyordu.

Kemal Tahir in Osmanlı Devleti nin kuruluşunu anlatan romanı: Devlet Ana #3

Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Bey

AŞİRETTEN DEVLETE...

Küçük aşiretten Osmanlı Devleti gibi üç kıtaya hükmeden bir devlete uzanan Osman Bey’in mücadeleci öyküsüdür Devlet Ana…

Tarihin en kanlı savaşlarından sayılan Moğol istilasından kendilerini korumak için Anadolu’ya gelen Türkmenlerin küllerinden yeniden doğuşunu alegorik biçimde anlatan Kemal Tahir, edebiyatçıdan öte iyi bir tarihçi olduğunu sadece bu romanıyla değil, diğer önemli eserlerinde de bize kanıtlamıştır.

AKICI VE SAĞLAM TÜRKÇE

Kemal Tahir’in akıcı ve sağlam Türkçesiyle vuku bulan roman, edebiyatımızdaki konumunu her zaman kalıcı hale getirmiştir. Hülasa, yazın hayatımızın mühim kilometre taşlarından sayılan Devlet Ana romanı, bir ana gibi şefkatli ve merhametli devlet geleneğinin tezahürüdür.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com