Usta yazar Güzide Sabri'nin kitapları tekrar okurlarla buluştu

Usta yazar Güzide Sabri'nin kitapları tekrar okurlarla buluştu

Kara sevda romanı denince ilk akla gelen eser olan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi ve yazarın bu kitaptan 18 yıl sonra devam kitabı olarak yazdığı Nedret, yenilenmiş baskılarıyla, bir kez daha...

Usta yazar Güzide Sabri'nin kitapları tekrar okurlarla buluştu

Güzide Sabri'nin; yazıldığı günden beri sevilerek okunmuş, iki defa filme alınmış kült romanı Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, sonraki yıllarda yazılmış birçok aşk romanını da etkilemiş, öncü bir eser.

"KIRILGAN AŞKLAR..."

"Romanlarında kırılgan aşkların duygu yüklü dünyasını aksettiren Güzide Sabri'nin en önemli romanı, ilk baskısı 1905'te yapılan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi'dir. Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, dönemin karasevda romanlarının tipik özelliklerini yansıtan bir roman olarak ön plana çıkar."

Necati Tonga

Usta yazar Güzide Sabri nin kitapları tekrar okurlarla buluştu #1

Sayfa: 152

NEDRET

Güzide Sabri'nin, en çok okunan romanı Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi'nin devamı olarak, ondan 18 yıl sonra yazdığı Nedret, ilk romanın talihsiz kahramanı Fikret'in kızı olan Nedret'in hikâyesinin konu edildiği, öncülü kadar sürükleyici bir roman.

Usta yazar Güzide Sabri nin kitapları tekrar okurlarla buluştu #2

Sayfa: 200

YENİ BİR AŞK HİKAYESİ

Genç Nedret, yüzünü bile hatırlamadığı annesinden kalan notlarla ve mazide kalmış hikâyenin kahramanı insanların hayatına girmesiyle geçmişin puslu perdesini aralamaya çalışırken kendi de annesininkine hiç de uzak olmayan yeni bir aşk hikâyesinin kahramanına dönüşmektedir.

GÜZİDE SABRİ AYGÜN

1883'te İstanbul'da doğdu. Adliye Nezareti memurlarından Salih Reşat Bey ile Nigâr Hanım'ın kızıdır. Özel öğrenim gördü. Babasının önce Sivas'a ardından Tokat'a sürülmesi yazarı derinden etkiledi. Küçük yaşta Beyoğlu birinci noteri Ahmet Sabri Aygün'le evlendi.

16 yaşındayken kaleme aldığı, yakın bir arkadaşının ölümünü anlatan Münevver adlı ilk romanı, 1899'da Hanımlara Mahsus Gazete'de tefrika edildi, 1901'de kitap olarak yayınlandı.

Usta yazar Güzide Sabri nin kitapları tekrar okurlarla buluştu #3

EDEBİYATIN TEMSİLCİLERİNDEN OLDU

Bazı yazı ve şiirlerini "Güzide Osman" ve "Güzide" müstearlarıyla neşretti. Yazar, esas ününü ilk baskısı 1905'te yapılan ve ilerleyen yıllarda defalarca basılan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi adlı romanıyla kazandı.

Bu romanı Yaban Gülü (1920), Nedret (1923), Hüsran (1928), Hicran Gecesi (1937), Necla (1941), Mazinin Sesi (1944) romanları takip etti.

Hikâyelerini Gecenin Esrarı (1934) adıyla kitaplaştırdı. Güzide Sabri, romantik bir duyarlıkla kaleme aldığı sekiz romanıyla döneminin çok okunan yazarlarından oldu ve popüler roman türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri olarak ön plana çıktı.

Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Yaban Gülü ve Hicran Gecesi sinemaya uyarlandı. Eserlerinden bazıları Ermeniceye ve Sırpçaya çevrildi. 1946 yılında Giresun'da öldü.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com