Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri

Divan edebiyatının ve Osmanlı'nın kadın şairlerini biliyor musunuz? Onlar da en az erkek şairler kadar yetenekliydiler. Adile Sultan, Feride Hanım, Tevhide Hanım ve daha başka isimler...

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri

Osmanlı Devleti döneminde yaşayan erkek şairleri çoğumuz az çok bilgi sahibiyizdir. Divan edebiyatı denilince aklımıza Fuzuli, Baki, Nabi gibi önemli isimler ön plana çıkıyor.

Adını padişahın etrafına toplanan ve o'na şiirler yazarak ün yapan şairlerin oluşturduğu edebiyattır Divan edebiyatı. Bu yüzdendir ki, sadece erkek şairleri tanımak yetmez, kadın şairler de vardır.

Osmanlı'da önde gelen kadın şairleri sunuyoruz...

Unutulmamak adına...

ZEYNEP HATUN

Divan şiirinin bilinen ilk kadın şairi. 15. Yüzyılda yaşamış bir kadı kızı ve bir kadı eşi. Çağdaşı olan Mihri Hatun ile aralarında latifeler ve karşılıklı şiir söyleşmeleri var. Divanı, Sultan Mehmet adına düzenlendi.

Zeynep Hatun, şiirlerinde, kadının isteklerini, açgözlülük olarak nitelendirir ve döneminin kadınının aşağılık konumundan sıyrılma isteğini anlatır.

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri #1

MİHRİ HATUN

1460 ya da 1461'de Amasya'da doğdu ve 1506'da yine burada öldü. Asıl adı Mihrünnisa ya da Fahrünnisa. "Mihrî" mahlasını kendisi de bir şair olan babası Mehmet Çelebi bin Yahya'dan (Belâyî) aldı.

Hiç evlenmedi. Sultan 2. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed'in Amasya Valiliği sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkarların meclislerine katıldı. Mihrî Hatun, Zeynep Hatunla birlikte adı bilinen ilk Türk kadın şairlerinden.

ANİ HATUN

Doğum tarihi bilinmiyor. 1710'da Yenişehir-Fener'de yaşamını yitirdi. Asıl ismi Fatma. Kültürlü bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğdu.

Arapça öğrendi, doğu ve Batı edebiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Bir divanı olduğu sanılıyor ama bulunamadı.

Usta bir hattat olarak da ün yaptı. Bazı metinlerde hattatlığının şairliğinden bile üstün olduğu belirtilir.

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri #2

FİTNAT HANIM

İstanbul'da doğdu, doğum tarihi bilinmiyor. 1780'de yine İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl adı Zübeyde. Şeyhülislam Ebu İshakzade Mehmet Esad Efendi'nin kızı. Özel derslerle eğitildi. Küçük yaştan itibaren edebiyat ve şiirle ilgilendi.

LEYLA HANIM

Dönemin ünlü şairleri ve dayısı olan Keçecizade İzzet Molla'dan özel ders adı. Saray kadınlarıyla yakın ilişkisi olduğu bilinen, iyi eğitimli ve çok kültürlü bir şair.

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri #3

ŞEREH HANIM

Geleneksel kalıplar içinde kalan şiirleri sadelikleri ve düzgün anlatımlarıyla dikkat çeker. İlk kez 1867'de Matbaa-i Âmirane'de basılmış bir divanı var.

ADİLE SULTAN

1825'te İstanbul'da doğdu, 1898'de yaşamını yitirdi. Şiirleri 1996'da "Adile Sultan Dîvânı" adıyla yayınlandı.

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri #4

TEVHİDE HANIM

Bir divanı var. 1881'de yazıldığı tahmin edilen bu divanda kendi yaşamından ve Manisa'dan izler bulunur.

FERİDE HANIM

1837'de Kastamonu'da doğdu. Kasmatonu ulemasından Bahar Zade Hammami Mehmet Reşit Efendi'nin kızı. İlk eğitimini medresi öğretmeni olan babasından aldı. Arapça ve Farsça öğrendi.

Divan edebiyatının bilinmeyen kadın şairleri #5

HATİCE NAKİYE HANIM

Bir bölümü Türkçe olan bu şiirlerden bazıları kardeşi Nebil Bey'in Divan'ının sonunda, bir kısmı da Ahmet Muhtar Bey tarafından yayınlandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com