Can Yücel'in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri

Can Yücel'in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri

Şair Can Yücel, yıllar önce verdiği söyleşide, sol kesimde Necip Fazıl'ı anlayacak adam olmadığını, "Solda adam mı var, Necip'i anlayacak. Hepsi dangalak" ifadeleri hala tartışmaların odağında.

Can Yücel'in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri

Türk şiirnin usta ismi Can Yücel, kendisiyle yapılan söyleşide, yazar ve şair Necip Fazıl Kısakürek'i çok beğendiğini ve herkesin de Necip'i anlayacak kapasitede olmayacağını dile getirmesi, özellikle sol cenahtaki okurlar ve bazı isimlerin eleştiri oklarını üzerine çekti.

Can Yücel’in kendisine sorulan "Solcular Necip Fazıl’ı niçin okumuyor?" şeklindeki soruya "Solda adam mı var, Necip Fazıl’ı anlayacak. Hepsi dangalak..." dediğini yazdı.

İşte o söyleşiden bir kesit...

Necip Fazıl’ın şiirde yeri neresi?

"Necip Fazıl, sahasının en iyi şairlerinden biridir. Türk edebiyatının yarım yamalak giden hece şiirinin en büyük üstadıdır. Kendisi için en büyük sayılan ilk döneminde ortaya koyduğu eserler, Türkiye’de büyük şehir hayatı içindeki bireyin bunalımını en iyi anlatan şiirler içermektedir. Daha sonraki inançlı dönemi hiçbir zaman küçültücü değildir. İnançları için hapislere giren adamın fikir, düşünce ve eserlerini uluorta değerlendirmemek gerekir. O kendi alanında fikirlerini somut bir şekilde, hiçbir dış etkenden çekinmeden ortaya koymuştur."

Can Yücel in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri #1

Solun Necip Fazıl’ı görmemezlikten gelmesi ideolojik bir yaklaşım mı?

"İyi bir eleştiri ortamı olmadığı için, bizim sol eleştirmenler kendi kaprisleriyle insanı değerlendiriyorlar. Eleştirilerde nesnel bir değerlendirme olmadığı ortada. Sübjektif ve indî değerlendirmeler yapılıyor. Eleştiriler nesnel olmadığı için, hissî değerlendirmeler unutuluyor. Büyük şairler de unutuluyor. Fazıl Hüsnü, Oktay Rıfat gibileri de unutulmuştur. Bizde kayıtsızlık alabildiğine fazla. Yine değerlendirmelerde ideolojinin tesiri büyük. Dikkatsizlik ve nesnel gözle görmeyi beceremeyenler, ideolojilerinin tesirinde kalarak yanlış değerlendirmelere gidiyorlar."

Can Yücel in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri #2
Solcular Necip Fazıl’ı niçin okumuyor?

"Solda adam mı var, Necip Fazıl’ı anlayacak. Hepsi dangalak..."

Necip Fazıl’ın inançlı olması şiirinden değer kaybettirdi mi?

Can Yücel in Necip Fazıl hakkındaki olumlu görüşleri #3

"Necip Fazıl, Türkçesi çok iyi bir şair. İnanç ve fikrini değiştirmesi Necip Fazıl’ın sanatını asla değiştirmemiştir. Aslında ben kişilerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden yanayım. Kişileri kendi özel şartları içinde değerlendirmek gerekir. Fikir birliğimiz olsun olmasın, Necip Fazıl’ın en önemli tarafı fikrî, felsefî şiir vadisinde en iyi işi yapmış olmasıdır. Şiirleri bu sahanın harika eserleridir. Tasavvuf ağırlıklı büyük inancını felsefî şiir planında anlatmayı başarmıştır. Bu husus felsefî şiirde çok önemlidir. Bu sadece şiirlerinde değil nesirlerinde de görülür. Necip Fazıl bohem döneminde ne yapmış ise, sonraki dönemde de aynı şeyi yapmıştır. Felsefî şiirini devam ettirmiştir. Bu sadece şiirlerinde değil, nesirlerinde de görülür. Mesela Abdülhamit hakkındaki eserinde bunu çok net olarak görebiliriz. Çok değerli bir eser."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com