Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye'de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabı

Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye'de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yazdığı Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek adlı kitabı, eğitimin 20 yıllık sürecini masaya yatırıyor.

Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye'de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabı

İlk ve ortaokul eğitiminde son 20 yılda yaşanan dönüşümü anlatan Özer, post-korona döneminde uzaktan eğitimin zorlukları, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, yükseköğretime girişte karşılaşılan problemler, öğretmenlerin yaşadıkları zorlu süreçler gibi güncelliğini koruyan başlıklarla okurları eğitim sisteminin açmazlarını bütünsel bir bakış açısı ile yeniden düşünmeye davet ediyor.

"Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek”, 2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de eğitim alanında yaşanan gelişmeleri aktarırken sorunlara dair potansiyel çözüm önerilerini de okura sunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kaleme aldığı kitap, ulusal ve uluslararası bilimsel makalelerin referansıyla başarıyı belirleyen tek faktörün okul olmadığını, ailelerin eğitim durumlarının, gelir seviyelerinin, mekansal koşulların ve aile bireylerinin sosyal yaşamlarının öğrencilerin akademik başarılarıyla yakından ilişkili olduğunu hatırlatıyor.

Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik dört olası çözüm

1999 yılında yürürlüğe giren ve on yılın üzerinde yürürlükte kalan “katsayı uygulaması” ile derinleşen sorunların iyileştirilmesine yönelik dört çözüm önerisi sunan Özer; öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasına, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalamasına göre düşük seviyede kalan okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılmasına, okullar arası imkân farklılıklarının azaltılmasına, meslek okullarından eğitimin güçlendirilmesiyle beraber iş gücü piyasasının dinamiklerine göre arz-talep dengesinin rasyonel bir zemine oturtulmasına dikkat çekiyor.

Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabı #1

Sayfa: 184

Bütüncül yaklaşım

Kitap, Türkiye’de eğitim sisteminde öncelikli sorunları ve bu sorunlara yönelik çözümler için atılan adımları içeren iki bölümden oluşuyor. “İyileştirme Alanlarına Genel Bakış” başlıklı birinci bölümde; "Eğitim ve Beşeri Sermaye, Türkiye’de Eğitimin Evrenselleşmesi, Türkiye’de Eğitimin Demokratikleşmesi, Kız Çocuklarının Okullaşma Sorununun Çözülmesi, Okullar Arası Başarı Farkları, Sınav Baskısı, Eğitimde Mutabakat Mümkün mü?, Büyüme Kaliteye Düşman Olmak Zorunda mı?, Reform mu Sürekli İyileştirme mi?, Yaratıcı Öğrenme Spirali ve Akış, Okul İklimi" konularına değiniliyor.

Bakan Mahmut Özer’in kaleminden Türkiye de Eğitimi Yeniden Düşünmek kitabı #2

"Başka bir eğitim mümkün mü"

"Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek”, sistemin içinde kronikleşmiş biçimde tekrarlanan retorikleri sorgulayarak iyileşmesine ihtimal verilmeyen sorunların, iyi bir planlamayla nasıl çözülebileceğine dikkat çekiyor ve toplumun eğitim konusundaki tüm paydaşlarını “Başka bir eğitim nasıl mümkün olabilir?" sorusunu düşünmeye davet ediyor.

Kitaptan

"Sıklıkla tekrar edilen bir söz vardır: Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Okullara yapılan yatırımlar, fiziki ortamla ilgili iyileştirmeler eğitimin niteliğine bir yere kadar etki eder. Tüm bu yatırımları bir bağlama yerleştiren ve anlamlı kılan kilit aktör ise öğretmendir. Bu nedenle hem eğitim sistemimizin kalitesini sürekli iyileştirmek hem de özellikle eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için öğretmenlerimize yatırım yapmamız gerekiyor."İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı camdan izleyen CHP'li: Engin Özkoç
376 YORUM
Gündem
Bu sistem bir harika! Şimdi 300$ yatırın, yarın 1200$ kazanın!
ADVERTORIAL
Highfx
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
Erdoğan'ın anayasa çağrısı CHP'de kafaları karıştırdı
517 YORUM
Gündem
Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu
Ataşehir'de hastaya eziyet edilen hastanenin faaliyeti durduruldu
589 YORUM
Gündem
Dünya Kupası Kalkanı Harekatı tezkeresine onay
Dünya Kupası Kalkanı Harekatı tezkeresine onay
214 YORUM
Gündem