Çocuklukta geçirilen hastalıklar kısırlık nedeni olabiliyor

Çocuklukta geçirilen hastalıklar kısırlık nedeni olabiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, çocukluk dönemi hastalıkların ileride kısırlık nedeni olabileceğini belirtti.

Çocuklukta geçirilen hastalıklar kısırlık nedeni olabiliyor

Kısırlık son dönemin kronik sıkıntılarından biri haline geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, çiftlerin çok uzun yıllar denemeleri ve istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları ile ilgili olarak; Kısırlığın erkek açısından değerlendirilmesinden çocukluk çağı ve gelişim öyküsüne kadar olan tüm aşamaları açıkladı.

İnfertilitenin, korumasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen, bir yıl içerisinde gebeliğin oluşmaması olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, bunun bir çift sorunu olduğunu ve popülasyonda yüzde 15 oranında görüldüğünü açıkladı. Kılıç, erkeğin infertilitedeki sorumluluğu, yüzde 30 olguda tek başına, yüzde 20 olguda kadın faktörü ile birlikte olmak üzere en az yüzde 50 oranında olduğunun son yıllarda infertilite tanısının ve özellikle tedavisindeki gelişmelerin baş döndürücü düzeye geldiğinin, infertilite konusuna yeni boyutlar getirildiğinin altını çizdi.

Çocuklukta geçirilen hastalıklar kısırlık nedeni olabiliyor #1

ERKEKLERDE KISIRLIK 4 BAŞLIKTA İNCELENİYOR

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, fertil çiftlerde korunmasız ve düzenli cinsel ilişki sürecinde 6 ay sonra yüzde 50’sinde, 1 yıl sonra yüzde 90’ında gebelik görüldüğü bilgisini verdi. Kılıç, bu nedenle çiftlerin infertilite açısından değerlendirilmesi için bir yıl beklenmesinin kabul edilebilir bir görüş olduğunun altını çizdi. Ancak bilinen bir erkek infertilitesi riski mevcut ise kadının yaş faktörü göz önünde bulundurulduğunda (ileri yaş) infertilite riskini arttıracaksa ve fertilite potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olamamak çiftte sıkıntı oluşturacaksa, çiftlerin bir yıl beklenmeksizin de değerlendirmeye alındığını açıkladı.

Prof. Dr. Kılıç, öykü, fizik, muayene, semen analizi ve hormon düzeylerinin belirlenmesi erkek infertilitesinin değerlendirilmesi için 4 önemli başlık olduğunun altını çizerek, bu değerlendirmelerin hızlı yapılabilen, ucuz ve noninvaziv yöntemler olup, erkeğin ilk değerlendirilmesi olarak kabul edildiği bilgisi verdi. Kılıç, önemli bir erkek infertilite faktörü saptandığı durumda, bu faktöre neden olabilecek herhangi bir patolojinin varlığını araştırmaya yönelik daha detaylı irdelemenin gerektiği zaman yapılması gerektiğinin altını çizerek, infertilitede erkeğin değerlendirilmesi için düzeltilmeyecek problemin varlığında yardımlı üreme tekniklerinden yararlanılıp yararlanmayacağının belirlendiğini, varsa düzeltilebilir problemleri ortaya çıkarmanın önemli dolduğunu söyledi.

Ayrıca Prof. Dr. Kılıç, infertilite probleminin altında yatabilecek, hayatı tehdit eden bir hastalığı varsa ortaya çıkarmanın gerekli tedaviyi yapmanın ve yardımlı üreme teknikleri kullanılacaksa gelecek kuşaklara geçebilecek olası genetik kuşaklara geçebilecek olası genetik anormalliklerin araştırılmasının gerektiğini bildirdi.

Çocuklukta geçirilen hastalıklar kısırlık nedeni olabiliyor #2

SAĞLIKLI BİR GEBELİĞİN OLUŞMASININ ÖN KOŞULLARI

Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, çocukluk çağında geçirilen bazı hastalıkların fertiliteyi olumsuz etkileyebileceğinden, bu dönemde geçirilen hastalıkların ve gelişim öyküsünün detaylı sorgulanması son derece önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, puberte sonrası geçirilen kabakulak hastalığı fertiliteyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Sağlıklı bir gebeliğin oluşması ve devamı için gerekli ön koşulları açıklayan Prof. Dr. Kılıç koşulları, kadında düzenli ovulasyon olması, üretilen spermin cinsel ilişki ile vajen içinde arka fornikse boşaltılması, over hormonlarına yanıt veren ve döllenmiş yumurtanın gömülmesine olanak veren sağlıklı endometrium varlığı, erkekte testislerde sağlıklı sperm üretimi, döllenmiş yumurtanın endometrial boşluk yönünde ilerlemesi şeklinde sıraladı. Ayrıca, son olarak sağlıklı bir gebeliğin oluşması ve devamı için gerekli ön koşulları, fetüs ve plesantanın beslenme ve oksijenlenmesi için yeterli genel sağlık düzeyi olarak sıraladı.