Yoğurt kovasıyla müziğe başlayan 85 kişilik orkestra