Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklar içerisinde bulunan müdürlüklere ve 6 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni atamalar Resmi Gazete de #1

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Can Acaroğlu ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na Ertan Göv atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevinden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Başkontrolörlükleri'ne, hazine kontrolörleri Halil Yanık, Murat Erinç Bayrakcı ve Alper Ergen atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine ve Maliye Müfettişliği'ne, yeterlilik sınavında başarı gösteren Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı Pınar Bilgen getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Cengiz Karakaşoğlu,

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yasin Tepe, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Seydi Doğan,

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük,

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre,

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emin Engin,

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Bilal Gür,

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Fatih Vargeloğlu atandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Seyfullah Okumuş,

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı getirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor,

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı'na Burak Aykan,

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı'na Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğü'ne Serdar Yücel atandı.

6 REKTÖR ATANDI

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fuat Erdal,

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran,

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin,

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak,

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Ebubekir Gizligider atandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Oya Ercil görevden alındı ve bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliği'ne Abdulkadir Sarı getirildi.