Virüse kapan kadın, kendisine yardım eden muavini öptü