Türkiye'nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu

Türkiye'nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu

Merkezde ilaç ve aşı geliştirilmesinin yanı sıra, patent gibi çalışmalara öncülük edilmesi hedefleniyor.

Verem, dünyada insan sağlığını tehdit eden hastalıkların başında gelen ve en çok öldüren 10'uncu hastalık olarak biliniyor.

Hastalıkla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk defa Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) kuruldu.

YERLİ VE MİLLİ İLAÇ GELİŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

Merkezin kuruluşuyla yeni yerli ve milli ilaç ve aşı geliştirilmesi, fenotipik ve moleküler tanı ve duyarlılık yöntemleri geliştirme çalışmaları yapılarak; inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent gibi uygulamaya yönelik çalışmalara öncülük edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu #1

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ÖLÜM NEDENİ

AKVUAM Müdürü Ahmet Yılmaz Çoban, veremin başta akciğerler olmak üzere, solunum yolunu veya diğer organları tutabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi.

Veremin dünya çapında hala çözülemeyen bir hastalık olduğunu söyleyen Çoban, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2019 verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 23'ü, yani yaklaşık 1.66 milyar kişi verem basili ile enfektedir. Gelişmekte olan ülkelerde verem hastalığı hâlâ önemli bir ölüm nedenidir." dedi.

Türkiye nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu #2

"HASTALIK HÂLÂ ÖNEMİNİ KORUYOR"

Yıllar içerisinde mevcut ilaçlara dirençli verem vakalarında artış gözlenmesinin, hastalığın önemini koruduğunu gösterdiğini söyleyen Çoban, ''Verem hastalığına yakalanmış kişilerin tanı ve tedavisindeki başarısızlık, hastalıktan tam korunmayı sağlayan bir aşının olmaması, son 40 yıldır tedavi için geliştirilen ilaç sayısının yok denecek kadar az olması, bu alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden, Türkiye'nin ilk Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur." diye konuştu.

Türkiye nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu #3

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

AKVUAM yönetmeliğinin 4 Ağustos 2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Çoban, ''Bu merkez, verem hastalığı üzerine çalışan bilim insanlarını aynı çatı altında toplayan, hem araştırma hem de klinik alandaki sinerjik çalışmalar için gereken olanakları bir arada sunan bir araştırma merkezi olarak Türkiye'de ilk olma özelliğine sahiptir. Merkezin tamamı hayırseverler tarafından yapılan bağış destekleriyle kurulmuştur. Hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Türkiye nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu #4

MİLLİ İLAÇ VE AŞI

Verem çalışmalarının ve araştırmalarının yapılacağı bir merkez oluşturma fikrinin bu noktaya gelmesinde AÜ Rektörü Mustafa Ünal'a ve üniversite yönetimine teşekkür ettiğini söyleyen Çoban, AKVUAM'ın kurulmasındaki temel amacı şu sözlerle açıkladı:

“Verem hastalığı ve basili hakkında araştırmalar yapmak üzere mükemmeliyet merkezi oluşturarak, yeni tanı ve tedavi yöntemleri ile koruyucu yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda tüberküloz alanında yeni yerli ve milli ilaç ve aşı geliştirilmesi, fenotipik ve moleküler tanı ve duyarlılık yöntemleri geliştirme çalışmaları, araştırmalar için hayvan deney modellerinin, hücre kültür modellerinin oluşturulması ve bu alanlarda inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent vb. uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalara öncü olunacaktır."

Türkiye nin ilk Verem Araştırma Merkezi kuruldu #5