Sağlık çalışanlarının haklarına dair teklifin ilk 6 maddesi kabul edildi