İzmir'de Atatürk'ün Nutuk’taki önemli sözleri ilan panolarına asıldı