İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifinin bazı maddeleri, TBMM Genel Kurulda kabul edildi