İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği kararı, Resmi Gazete'de