İstanbul'da trafik salgın öncesi günleri hatırlattı