Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak