Esnaf ve sanatkar 14,4 milyar liralık kredi kullandı