Bursa'da Yargıtay'dan emsal karar

Bursa'da Yargıtay'dan emsal karar

Çalıştığı fabrikada mesai arkadaşına, "taklacı-yalaka" diyen işçi, iş huzurunu bozduğu gerekçesiyle tazminatsız işten kovuldu.

Bursa'da Yargıtay'dan emsal karar

Mahkemedeki savunmasında arkadaşlarına şaka yaptığını söyleyen işçiye, kötü haber Yargıtay'dan geldi.

2. İş Mahkemesi'ne başvuran işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile eşitlik ilkesine aykırı davranılması sebebine dayalı tazminatın davalıdan tahsilini talep etti.

MESAİ ARKADAŞLARINA TAKLACI-YALAKA DEDİ

Davalı işveren, davacının sık sık ikaz aldığını, izinsiz işe gelmediğini, mesai arkadaşlarına 'taklacı - yalaka' diyerek olumsuz davranışlarda bulunduğunu, işi yavaşlattığını, tedbirsiz davranışları ve dikkatsiz çalışması sebebiyle şirkete zarar verdiğini iddia etti.

Mahkeme, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Kararı, davalı avukatı temyiz etti. Açıklamada; "Davacının; müdürlerinin çalışmasını takdir ettiği bir mesai arkadaşına 'taklacı - yalaka' dediğinin vurgulandığı kararda, davacının iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir.

KIDEM TAZMİNATSIZ KOVULDU

Bahsedilen ve tutanak tanıklarınca da doğrulanan somut vakalar karşısında mahkemece kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hakkaniyet ilkesine ve menfaatler dengesine aykırı olmuştur. Bu sebeplerle, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi." denildi.

Bursa da Yargıtay dan emsal karar  #1