Bugünkü Kabine toplantısında Tabipler Birliği'nin durumu masada