Bartın'daki sel sonucu annesini kaybeden buzağıya bakıyorlar