Barolar kanun teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi