Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü