Anadolu'da baharın, bereketin ve birliğin sembolü: Semeni